นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

สพป.นครราชสีมา เขต 7 MOU รับมอบสนามกีฬา

พิธีลงนาม MOU เพื่อ ส่งมอบสนามกีฬา ระหว่าง ดร.ประพัน ไพรอังกูร เลขานุการกรมพลศึกษา และ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา (ผู้แทนอธิบดีกรมพลศึกษา) กับ นายพีรพงศ์ สุรเสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ณ โรงยิมอเนกประสงค์ สพป.นครราชสีมา เขต 7 พร้อมทั้งมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี ระหว่างทีมกรมพลศึกษา กับ ทีม สพป.นครราชสีมา เขต 7 ณ สนามฟุตบอล สพป.นครราชสีมา เขต 7 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561

▨ อ่านเพิ่มเติม ...