นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ แต่งกายผ้าไทยเทศกาลปีใหม่ไทย

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมแต่งกายผ้าไทยย้อนยุค ในการนี้ มีกิจกรรมจัดขบวนแต่งกายผ้าไทย เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สพป.นครราชสีมา เขต ๗

▨ อ่านเพิ่มเติม ...