นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

จิตอาสา สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เตรียมพื้นที่พร้อมปลูกต้นไม้วันพืชมงคล

ทีมงานจิตอาสา สพป.นครราชสีมา เขต ๗ นำโดย นายพีรพงศ์ สุุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ร่วมกันวางแผนและเตรีัยมพื้นที่่ เพื่อจะปลูกต้นไม้ ในวันพืชมงคล บริเวณสนามกีฬา สพป.นครราชสีมา เขต 7 .ในการนี้ได้ดำเนินการช่วยกัน ขุดหลุมขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร บริเวณรอบๆ โรงยิมและสนามกีฬาสำนักงานเขต ฯ เมื่อวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561

▨ อ่านเพิ่มเติม ...