จิตอาสา สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เตรียมพื้นที่พร้อมปลูกต้นไม้วันพืชมงคล

ทีมงานจิตอาสา สพป.นครราชสีมา เขต ๗ นำโดย นายพีรพงศ์ สุุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ร่วมกันวางแผนและเตรีัยมพื้นที่่ เพื่อจะปลูกต้นไม้ ในวันพืชมงคล บริเวณสนามกีฬา สพป.นครราชสีมา เขต 7 .ในการนี้ได้ดำเนินการช่วยกัน ขุดหลุมขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร บริเวณรอบๆ โรงยิมและสนามกีฬาสำนักงานเขต ฯ เมื่อวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561

▨ อ่านเพิ่มเติม ...