นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย

นายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประธานการปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ (รุ่นล่าสุด) โดย นายดิลก ศิรินาคดิลก รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 นายธนาดุลย์ รถเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนพิกุลทอง นายชั้น สุขทั่ว อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละโว้ นายสุทธิชัย สนนา อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวรี และ นางสาวเอิ้อมเดือน ใหญ่กลาง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความรู้ ความเข้าใจ อุดมการณ์การทำงาน และข้อคิดอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ห้องประชุมลำมาศ สพป.นครราชสีมา เขต 7 วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.1

▨ อ่านเพิ่มเติม ...