นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สพป.นครราชสีมา เขต 7


ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ.ใต้ถุนสูง จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนชุมชน บ้านวังหิน  New

  - ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Operatting System) พร้อม Office Application  สำหรับโรงเรียน  New

 - งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต7
    - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
     ด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์

 

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7
     

            -  ร.ร.บ้านนางโทพัฒนา  สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ  2555     ใหม่          

             - ร.ร. โนนตูมรัฐราษฎร์รังสรรค์  สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน     ใหม่

             -  ร.ร. ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี  สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน     ใหม่

            -  ร.ร.บ้านตลาดไทร  สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน PCL 10 type 1    ใหม่

            - ร.ร.บ้านใหม่ปฏิรูป สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน  ใหม่

            -  ร.ร.นิคมสร้างตนเองพิมาย 5  สอบราคาซื้อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์     ใหม่  

           -  ร.ร.ดอนมัน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ใหม่

           -  ร.ร.บ้านหนองแสง  สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน PCC Type 3   ใหม่

            - ร.ร.วัดบ้านดอนตะหนิน สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน PCL10 type 1  ใหม่

            -  ร.ร. ท่าเรือวิทยา สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  ใหม่

            - ร.ร.บ้านหนองกก สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน PCC type 3   ใหม่

            - ร.ร.บ้านดงหลบ  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน PCL 10  type 1  ใหม่

            - ร.ร.วัดวังน้ำ สอบราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง   ใหม่ 

            - ร.ร.บ้านโนนขุยสามัคคี  สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  ใหม่

            - ร.ร. บ้านเตยประชาบำรุง สอบราคาซื้อการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนรูปแบบ PCL10 Type 1  ใหม่

            - ร.ร.บ้านประโดกสามัคคี สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  ใหม่

           -  ร.ร.บ้านไพล สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน PCL 10 type 1  ใหม่

           -  ร.ร. หนองทุ่มโนนหาดวิทยา สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน PCL 10 Type 1   ใหม่ 

          -  ร.ร.นิคมสร้างตนเองพิมาย 3  สอบราคาซื้อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมจัดหาคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  ใหม่

           - ร.ร.บ้านตลาดไทร สอบราคาซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง   ใหม่

          -  ร.ร.นิคมสร้างตนเองพิมาย 2  สอบราคาซื้อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  ใหม่

          -  ร.ร.พิกุลทอง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล   ใหม่ 

          - ร.ร. บ้านมะกอก สอบราคาซื้อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ใหม่

 

           -  ร.ร. บ้านใหม่ปฏิรูป สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 15 รายการ หน้า 1   หน้า 2  ใหม่

           -  ร.ร.บ้านหนองบัว สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน TCL 20   ใหม่ 

           -  ร.ร.จตุคามพิทยาคม สอบราคาซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง หน้า1 ,   หน้า 2   ใหม่

           -  ร.ร.บ้านหนองบัวลอย สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน รูปแบบ PCL10 Type 1  ใหม่

           - ร.ร.บ้านหนองตาด สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  ใหม่

          - ร.ร. บ้านลำทะเมนชัย สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน PCL 10 Type 1  ใหม่

          - ร.ร.บ้านหนองแวงสามัคคี สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน PCL10 Type 1  ใหม่

          - ร.ร.บ้านหนองยาง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน MCC Type 2   ใหม่

          -  ร.ร.บ้านดอนลำดวน สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  ใหม่

          - ร.ร.บ้านสี่เหลี่ยม  สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน PCL 10 Type1  ใหม่

          - ร.ร.บ้านหนองบัว  สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ  ใหม่

          - ร.ร.ห้วยบงวิทยา สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน  ใหม่

           - ร.ร.อาสนาราม (เปล่งอุปถัมภ์) สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  ใหม่

           - ร.ร.ชุมชนบ้านวังหิน สอบราคาซื้อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ  ใหม่

           - ร.ร.บ้านซาด สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน PCC type 3  ใหม่

           - ร.ร. บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี สอบราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ใหม่

           -  ร.ร.บ้านหนองจาน สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน  ใหม่

           -  ร.ร.บ้านหินแร่ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน PCC Type 3   ใหม่

 

           - ร.ร.บ้านช่องแมว สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน MCL10 Type 2    ใหม่ 

           - ร.ร.วัดโพธิ์ศรีบรรจง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 6 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ใหม่

           - ร.ร.บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน PCL10 Type3 จำนวน 14 รายการ  ใหม่

          -  ร.ร.ดอนอีลุ่ม (ประชารัฐพัฒนา) สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน   ใหม่

          -  ร.ร.บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา สอบราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ  ใหม่

          - ร.ร.บ้านตะคร้อ สอบราคาซื้อโครงการพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต           ใหม่

        - ร.ร.บ้านสำพะเนียง  ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  ใหม่

        - ร.ร.นิคมสร้างตนเองพิมาย 5 สอบราคาซื้อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  ใหม่

     
      -ร.ร.บ้านหนองจานใต้ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในโรงเรียน
 ใหม่     

     -ร.ร.เมืองโดนสำโรง ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง  ใหม่
    
-ร.ร.บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมระบบไฟฟ้า ใหม่

     -ร.ร.บ้านโนนตำหนัก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 

     -ร.ร.บ้านม่วงขามประชารักษ์ ประกาศสอบราคาจ้างทำถนนคอนกรีต

     -ร.ร.บ้านท่าหลวง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

     -ร.ร.บ้านท่าแดง  ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
     -ร.ร.บ้านดอนลำดวน  ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงบริเวณโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ

     -ร.ร.อาสนาราม(เปล่งอุปถัมภ์)  ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ.ใต้ถุนสูง

     -ร.ร.บ้านโนนตำหนัก  ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

     -ร.ร.บ้านขามขุนร่ม"ประชาสามัคคี" ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

     -ร.ร.บ้านช่องแมว ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

     -ร.ร.บ้านใหม่ปฎิรูป ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ขนาด 3 ห้อง

    - โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ สอบราคาซื้อหนังสือตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร
       ระหว่างวันที่ 11 เมษายน ถึงวันที่ 20 เมษายน 2555 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044966208,0898441181
       หรือ http://www.bkby.ob.tc  ในวันเวลาราชการ ประกาศ  รายละเอียด