สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

มอบนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นายปราโมทย์  แสนกล้า  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต  ๗  เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอำเภอประทาย
อ่านเพิ่มเติม....

 

นครราชสีมา เขต ๗ นำทีมพัฒนาศึกษาดูงาน สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ นำข้าราชการประกอบด้วย ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการทั้งด้านวิชาการและบริบทสำนักงานฯ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
อ่านเพิ่มเติม....

 

รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ
และเป็นหนึ่ง

การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อภารกิจของรัฐ สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ได้ให้ความสำคัญและได้กำหนดเป็นแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินงาน จึงได้จัดให้มีการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศและเป็นหนึ่งขึ้น
อ่านเพิ่มเติม ...

 

ร่วมรณรงค์ทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"

วันนี้ (๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)เวลา ๑๔.๐๐ น. นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานพิธีเปิดตัวโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อ่านเพิ่มเติม...

 

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ น้อมรำลึก ๒๓ ตุลาคม
“วันปิยมหาราช”

วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาว ต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช"
อ่านเพิ่มเติม ...

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 24 จาก 98