สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ -กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย -อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไหว้พระไม้ ๒๐๐ ปี และเยี่ยมโรงเรียน

นายศุภกร วงศ์ปราชญ์
-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย
-อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เดินทางไปสักการะพระพุทธรูปไม้ ๒๐๐ ปี วัดเก่าประสุข นมัสการพระครูกิตติสารประโชติ เจ้าคณะตำบลประสุข อำเภอชุมพวงและให้เกียรติเข้าเยี่ยมโรงเรียนวัดโชติการาม อำเภอชุมพวง สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๗ พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครราชสีมาเขต๗ ให้การดูแลต้อนรับ
▨ อ่านเพิ่มเติม ...  
 

 

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ มอบบ้านพักนักเรียน

นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ รักษาการ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เป็นประธานพิธีมอบบ้านพักนักเรียนตามโครงการคืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ซึ่งเป็นหลังที่ ๘ ของ สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ บ้านเดื่อ อำเภอชุมพวง (นักเรียนโรงเรียนพิกุลทอง)
▨ อ่านเพิ่มเติม ...  
 

 

การประชุมชี้แจงผู้บริหารประธานศูนย์เครือข่าย ในการสอบ O-NET สพป.นครราชสีมา เขต ๗

นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงให้แก่ผู้บริหารประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนา คุณภาพการศึกษาในการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET และ NT เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมลำมูล สพป.นครราชสีมา เขต ๗
▨ อ่านเพิ่มเติม ...  
 

 

การระดมพลเพื่อความพร้อมการสอบ O-NET สพป.นครราชสีมา เขต ๗

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ผนึกกำลังผู้บริหารสถานศึกษา ประธานศูนย์เครือข่ายฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศก์กำกับติดตามทั่วทั้งพื้นที่พร้อมกันเพื่อการเตรียมความพร้อมสอบโอ เน็ต ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
▨ อ่านเพิ่มเติม ...  
 

 

ร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมพุทธาภิเษกเนื่องในสัปดาห์มาฆบูชา

นายสิทธิโชค  โรจนพิพัฒน์พงศ์  รักษาการ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗  นำคณะครู นักเรียนและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ในงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมพุทธาภิเษกเนื่องในสัปดาห์มาฆบูชา  โดยมีพลเอกลือพงศ์  โชติวิทยากาญจน์ เป็นผู้อัญเชิญฯ   เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ณ  วัดสระเพลง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
▨ อ่านเพิ่มเติม ...  
 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 24 จาก 105