สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

โครงการดีเด่น ระดับชาติ “โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน”
543215
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ โรงเรียนบ้านยางวิทยา สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๗
อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่อง
543050
โรงเรียนบ้านประสุข เป็นโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลัก ปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาโดยตลอด
อ่านเพิ่มเติม ...

 

วันครู ประจำปี ๒๕๕๗
536766
คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๗ ได้กำหนดจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ พร้อมกันทั้ง ๖ อำเภอ

อ่านเพ่ิมเติม ...

 

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
536104
นายบุญหมั่น ค้าทอง รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ได้นำคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดลงพื้นที่เพื่อร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม ...


 

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง ณ ธาร พิมพ์จันทร์
535798
นายบุญหมั่น ค้าทอง รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ได้แสดงความยินดีกับเด็กหญิง ณ ธาร พิมพ์จันทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กดีที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
อ่านเพิ่มเติม ...

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 24 จาก 82