สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา นายจำเริญ นาคดิลก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์หรรษา พัฒนาภาษาไทย
อ่านเพิ่มเติม...

 

สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

วันนี้ (วันเสาร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗) สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา

อ่านเพิ่มเติม ...

 

วันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557

เนื่องในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดให้เป็นวันสำคัญ คือ วันคล้ายวันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ
อ่านเพิ่มเติม...

 

โรงเรียนบ้านประสุข : โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ สมัยที่ ๒

รงเรียนบ้านประสุข สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ เป็นโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถดำรงมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรได้เป็นสมัยที่ ๒ เป็น ๑ ใน ๑๓ โรงเรียน
อ่านเพิ่มเติม ...

 

ร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗

อำเภอชุมพวง ส่วนราชการอำเภอชุมพวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอชุมพวง องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวอำเภอชุมพวง ได้ร่วมกันกำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม..

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 24 จาก 92