อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรสารสนเทศโรงเรียนในสังกัด ทำเว็บไซต์ทำเว็บไซต์ฐานข้อมูล Big Data 2562 PDF 
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2019 เวลา 09:19 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรสารสนเทศโรงเรียนในสังกัด ทำเว็บไซต์ทำเว็บไซต์ฐานข้อมูล Big Data 2562

เอกสารประกอบการอบรม

1.แบบฟอร์มรายละเอียดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษารายโรงเรียน

2.ดาวน์โหลดโปรแกรม ประกอบการจัดทำเว็บไซต์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2019 เวลา 09:42 น.