นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ขอเชิญประชุมการจัดสรรงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 55 เวลา 10.00 น..... PDF 
วันจันทร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2012 เวลา 10:35 น.
เรียนประธานศูนย์เครือข่ายฯ 
เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดสรรงบประมาณรายการครุภัณฑ์ 
ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 55 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมลำมาศ สพป.นครราชสีมา เขต รายละเอียด รายการครุภัณฑ์
คู่มือการจัดตั้งครุภัณฑ์และแบบฟอร์ม   ดาวน์โหลด
คู่มือการจัดตั้งงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  และ แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2012 เวลา 09:27 น.