นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 PDF 
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2012 เวลา 14:19 น.
การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ขอให้โรงเรียนที่มีรายยังไม่รายงานข้อมูล ดำเนินการโดยด่วน! เพื่อ สพฐ.จะได้จัดสรรงบประมาณต่อไป
และให้ Print หน้า<<จำนวนนร.แยกชั้นเพศ&ห้องเรียน>>ส่งเขตพื้นที่การศึกษาด้วยค่ะ รายชื่อโรงเรียนที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ (ข้อมูล  ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2555)
1.  บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก
2. บ้านหนองพลวง
3. บ้านซาด
4. บ้านดอนเขว้า
5. บ้านดอนแซะ
6 .บ้านลุงตามัน
7. บ้านพุทรา
8. หนองปรือแดง
9. บ้านขามขุนร่ม 
10. เมืองจากวิทยา 
11. หนองมะเขือ
หนังสือ คู่มือการรายงานข้อมูล

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 06 ธันวาคม 2012 เวลา 09:37 น.