นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

วิธีการสมัครเมล์สพฐ. เพื่อใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP PDF 
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 09:50 น.
mailgraphic3

สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.techno.bopp.go.th
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 10:00 น.