นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

คู่มือการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 PDF 
วันพุธที่ 02 พฤศจิกายน 2011 เวลา 17:37 น.

ให้โรงเรียนจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (10 พ.ย.2554) บนเว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec54_2/index ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554  รายละเอียด

คู่มือการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554 (Data Center Term2)  ดาวน์โหลดที่นี่    โปรแกรม Firefox

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 03 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:05 น.