นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลโทรศัพท์ PDF 
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2011 เวลา 11:20 น.

ขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลโทรศัพท์ ผู้บริหารและผู้นำท้องถิ่น ส่งภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 นั้น ซึ่งเกินเวลามาแล้ว ขอให้โรงเรียนดังต่อไปนี้ ส่งข้อมูลดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ (ให้ส่งภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2554) รายละเอียด

ที่ โรงเรียน
1 วัดบ้านโคกหนองแวง
2 หนองกรดวิทยา
3 บ้านหนองโน
4  บ้านประทาย
5 บ้านช่องแมว
6 บ้านซาด
7 นิคมฯ 5
8 ห้วยบงวิทยา
9 หนองปรือแก้ว


 ข้อมูล  ณ  วันที่  13  ธันวาคม  2554


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2011 เวลา 15:37 น.