นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

คู่มือจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2556 PDF 
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2012 เวลา 17:29 น.

คู่มือจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2556   คลิกที่นี่