นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

สำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์จังหวัด สาขาการศึกษา PDF 
วันพุธที่ 18 มกราคม 2012 เวลา 09:32 น.
ด้วย สพป.นครราชสีมา เขต 7 จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) สาขาการศึกษา พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 เพื่อจัดส่งให้คลังจังหวัดนครราชสีมา ต่อไป จึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนกรอกข้อมูลส่ง ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 รายละเอียด