นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การแถลงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ PDF 
วันพุธที่ 25 มกราคม 2012 เวลา 15:00 น.

  ตามที่ สพป.นครราชสีมา เขต 7 ได้แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบาย
ของนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 25 มกราคม 2555
เวลา 09.00 - 10.30 น. นั้น ขณะนี้ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้สรุปนโยบายดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้สถานศึกษาทุกแห่ง ได้เข้าศึกษา
รายละเอียดของนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป ดังนี้

1.นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  2.อนาคตประเทศไทยที่ใฝ่ฝัน  3.Policies of Ministry of Education  4. Dreamed Future of Thailand

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 25 มกราคม 2012 เวลา 15:08 น.