นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การยืนยันข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2554 PDF 
วันพุธที่ 01 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 12:46 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ตรวจสอบการยืนยันข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2554 พบว่ายังมีโรงเรียนในสังกัดจำนวนมากที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล จึงขอให้ทุกโรงเรียนเข้าไปตรวจสอบ ก่อนวันที่  3  กุมภาพันธ์  2555  นี้ เพื่อสำนักนโยบายและแผนจะได้เร่งรัดจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวและปัจจัยพื้นฐาน รายละเอียด

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2013 เวลา 15:51 น.