เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

ด้วย สพป.นม.เขต 7 ได้จัดให้มีการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ 

วันที่ 30 31 พฤษภาคม และวันที่ 1 มิถุนายน 2559 และตอบแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559นี้ด้วย

รายละเอียดคลิกที่นี่