นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

ด้วย สพป.นม.เขต 7 ได้จัดให้มีการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ 

วันที่ 30 31 พฤษภาคม และวันที่ 1 มิถุนายน 2559 และตอบแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559นี้ด้วย

รายละเอียดคลิกที่นี่