นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การจัดสรรงบประมาณปี 2555 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 4,600 อัตรา ครั้งที่ 2 PDF 
วันจันทร์ที่ 02 เมษายน 2012 เวลา 13:37 น.

การจัดสรรงบประมาณปี 2555 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 4,600 อัตรา ครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่ 10 เมษายน 2555  รายละเอียด

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2012 เวลา 15:16 น.