คู่มือหลักเกณฑ์การคำนวณราคางานก่อสร้างและบัญชีค่าแรงงานฯฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558 ล่าสุด PDF 
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2017 เวลา 10:49 น.

คู่มือหลักเกณฑ์การคำนวณราคางานก่อสร้างและบัญชีค่าแรงงานฯฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558 ล่าสุด

ดาวน์โหลด 1.คู่มือหลักเกณฑ์การคำนวณราคางานก่อสร้าง  2.บัญชีค่าแรงงานฯฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558 ล่าสุด

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2017 เวลา 10:52 น.