นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 PDF 
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 15:00 น.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวน  3  โครงการ
(รายละเอียดโครงการสามารถดาวน์โหลดได้ที่ E-office โรงเรียน)
หนังสือ 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 15:02 น.