นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2555 PDF 
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2012 เวลา 07:55 น.

อนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2555

ชุดที่1   ชุดที่2   ชุดที่3

บัญชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2555

ชุดที่1 ชุดที่2 ชุดที่3 ชุดที่4 ชุดที่5

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:20 น.