การดำเนินการคัดกรองนักเรียนยางจนพิเศษ นร.04 ในระบบ CCT


ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ
เพื่อขอรับทุนปัจจัยอุดหนุนนักเรียนยากจน .....


ดาวน์โหลดเอกสาร