User Rating: / 26
แย่ดีที่สุด 
ข่าวสอบบรรจุ 2554 - ข่าวสอบบรรจุ 2554
เขียนโดย บุญรักษ์   
วันอังคารที่ 06 ธันวาคม 2011 เวลา 00:00 น.

 กำหนดสอบวันที่ 12 ธันวาคม 2554

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)[10 พ.ย. 54]


 (การจัดห้องสอบสำหรับผู้มีสิทธิสอบโดยมีเงื่อนไขจะจัดอยู่ท้ายของแต่ละบัญชี)

 

แผนที่สนามสอบ 1

แผนที่สนามสอบ 2 (ส่วนขยาย)