สพป.นครราชสีมา เขต ๗ รับคณะศึกษาดูงาน จาก ๑๖ โรงเรียนในสังกัด

สพป.นครราชสีมา เขต 7 โดยนายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ต้อนรับ และนำผู้บริหารโรงเรียน คณะครู คณะนักเรียน จำนวน16 โรงเรียน ที่ได้ศึกษา ณ สวนเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร สพป.นครราชสีมา เขต 7

▨ อ่านเพิ่มเติม ...

 

 

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า ชุมพวง

นายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ และ นางปราณี พลแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

▨ อ่านเพิ่มเติม ...

 

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ จัดประชุมผู้บริหารและมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

นายพีรพงศ์ สุรเสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ ประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐ น. ณ ห้องประชุมโรงยิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗

▨ อ่านเพิ่มเติม ...

 

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ประธานพิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนพิกุลทอง

นายพีรพงศ์ สุรเสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน "พิกุลทองธนรัฐประชาสรรค์" ณ โรงเรียนพิกุลทอง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

▨ อ่านเพิ่มเติม ...

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 140

เข้าสู่ระบบDownload

  Dfrom

  Dprogram

  Dfont

  Dpp1

button1

button02

button3

ffr_new_15012013