สพป.นครราชสีมา เขต ๗ จัดอบรมปฏ่ิบัติการ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560

นายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.2560 ผู้เข้ารับการอบรม เป้าหมายคือ ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำหน้าที่พัสดุโรงเรียน วิทยากรบรรยายโดยนายบุญช่วย สมอหมอบ.นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าว 520 คน ณ Terminal 21 korat
Hall 2,3. ชั้น 4 วันที่ 30 กันยายน 2560...พนิตตา ลูกบัว นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ /รายงาน

▨ อ่านเพิ่มเติม ...

 

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ มอบประกาศเกียรติคุณให้เด็กทำความดีมีความซื่อสัตย์


นายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ มอบประกาศเกียรติคุณบัตร ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจันทนาราม อำเภอลำทะเมนชัย สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ในคราวประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

▨ อ่านเพิ่มเติม ...

 

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ จัดงาน คุรุวารกษิณา มุทิตารำลึก ปี ๒๕๖๐ แก่ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ

นายพีรพงศ์ สุรเสน สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เป็นประธานงาน คุรุวารกษิณา มุทิตารำลึก ปี ๒๕๖๐ ให้แก่ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ ในสังกัด ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑๑๖ คน ในการนี้ ได้มอบของขวัญของที่ระลึกให้ผู้เกษียณอายุทุกท่านและได้เชิญให้ตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการได้กล่าวความรู้สึกเล่าประสบการณ์ในการทำงาน ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานฟังเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ประสบผลสำเร็จ จนสามารถก้าวผ่านสู่เส้นทางที่ ๖๑ ได้อย่างเต็มภาคภูมิ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ อาคารใหม่โรงยิม สพป.นครราชสีมา เขต ๗...ภาพ/ข่าว พนิตตา ลูกบัว นักประชาสัมพันธ์ รายงาน

▨ อ่านเพิ่มเติม ...

 

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ออกเยี่ยมนักเรียนประสบอัุคคีภัยโดยให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน


นายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ นำคณะเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือเป็นเบื้องต้นแก่ครอบครัวนายณัฐนันท์ ดีแท้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านโนนรัง นักเรียนที่ประสบอุบัติภัย จากเหตุอัคคีภัย เมื่อบ่ายวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง

▨ อ่านเพิ่มเติม ...

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 130

เข้าสู่ระบบDownload

  Dfrom

  Dprogram

  Dfont

  Dpp1

button1

button02

button3

ffr_new_15012013