วันครู ประจำปี ๒๕๕๗
536766
คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๗ ได้กำหนดจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ พร้อมกันทั้ง ๖ อำเภอ

อ่านเพ่ิมเติม ...

 

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๖
535633
นายบุญหมั่น ค้าทอง รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู-นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการทุกองค์กรในเขตบริการโรงเรียนบ้านประสุข
อ่านเพิ่มเติม ...

 

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง ณ ธาร พิมพ์จันทร์
535798
นายบุญหมั่น ค้าทอง รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ได้แสดงความยินดีกับเด็กหญิง ณ ธาร พิมพ์จันทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กดีที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
อ่านเพิ่มเติม ...

 

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๗ เตรียมการจัดงานวันครู “เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน”
533341
นายบุญหมั่น ค้าทอง รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ พร้อมด้วยคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๗ ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๕๘ ประจำปี ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม ...

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 52 จาก 125

เข้าสู่ระบบDownload

  Dfrom

  Dprogram

  Dfont

  Dpp1

button1

button02

button3

ffr_new_15012013