สพป.นครราชสีมา เขต 7 ร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

403058ตามที่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สพป.นครราชสีมา เขต 7 จึงขอร่วมรณรงค์โดยการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และร่วมรณรงค์เผยแพร่ความรู้แก่เยาวชนในสังกัดอย่างเต็มความสามารถ
อ่านเพิ่มเติม...

 

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ จัดอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ(สามัญ) ขั้นความรู้ชั้นสูง

394080สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ จัดอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ(สามัญ) ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่ ๒-๘ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ค่ายลูกเสือละโว้(ค่ายลูกเสือ สพป.นครราชสีมา เขต ๗)โดยมีนายบุญหมั่น ค้าทอง รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
อ่านเพิ่มเติม ...

 

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ สวัสดีปีใหม่ไทย

394310นายบุญหมั่น ค้าทอง รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมสืบสานประเพณีด้วยการสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่
อ่านเพิ่มเติม ...

 

วันงานข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๖

111จังหวัดนครราชสีมาได้จัดงานพิธี "วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๖" ขึ้นในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้มี ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ เข้ารับเกียรติบัตร ๑ ราย ได้แก่ นายวิรัส ภูบุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุทรา

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 52 จาก 103

เข้าสู่ระบบDownload

  Dfrom

  Dprogram

  Dfont

  Dpp1

button1

button02

button3

ffr_new_15012013