สพป.นครราชสีมา เขต 7 พัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ระดับขั้นพื้นฐาน

387554
นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒนพงศ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ไปเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
อ่านเพิ่มเติม ...

 

ทีมศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 7 เตรียมความพร้อมเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3

page1
ทีมศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 7จัดประชุมครูเพื่อวิเคราะห์ข้อสอบ NT ป.3 โดยใช้แนวข้อสอบ PISA เพื่อเป็นการเตรียมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยการร่วมกันวิเคราะห์ข้อสอบที่จะใช้ประเมินความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อ่านเพิ่มเติม ...
 

สพป.นครราชสีมา เขต 7 ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

386033
นายบุญหมั่น ค้าทอง รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ได้เชิ
ญชวนให้ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอชุมพวง ประจำปี 2556 ณ บริเวณหน้าลานหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอชุมพวง โดยมีนายมนัส กาญจนคเชนทร์ นายอำเภอชุมพวง เป็นประธานในพิธี
อ่านเพิ่มเติม ...

 

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ร่วมงาน
“วันท้องถิ่นไทย”

n1
นายบุญหมั่น ค้าทอง รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ได้มอบหมายให้ นายชูโชค ชะออน ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมงาน “วันท้องถิ่นไทย”พร้อมด้วยคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา นครราชสีมา เขต ๗ ที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย
อ่านเพิ่มเติม ...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 52 จาก 102

เข้าสู่ระบบDownload

  Dfrom

  Dprogram

  Dfont

  Dpp1

button1

button02

button3

ffr_new_15012013