ผอ.สพป.นครราชสีา เขต ๗ เป็นประธานเปิดงาน "Open-House 2018 " วิทยาลัยการอาชีพ

นายพีรพงศ์ สุรเสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ ประธานในพิธีเปิดบ้านพี่พบน้อง
ประจำปี ๒๕๖๑(Open-House 2018 ) ณ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

▨ อ่านเพิ่มเติม ...

 

โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ)นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนเศรษฐกิจพอเพียง สพป.นครราชสีมา เขต ๗

โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ) อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ ปีที่ 6 จำนวน 50 คน เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร สพป.นครราชสีมา เขต 7

▨ อ่านเพิ่มเติม ...

 

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ จัดประชุมองค์คณะบุคคล

นายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.นม.เขต 7 ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอ ทุกอำเภอ ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียน ทุกศูนย์เครือข่าย คณะ ก.ต.ป.น. ศึกษานิเทศก์ ทุกคน และ ผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาการตรวจสอบติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษา การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำมูล สพป.นม.เขต 7

▨ อ่านเพิ่มเติม ...

 

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ประธานพิธีงานวันครูอำเภอชุมพวง

นายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 โดย พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันครูประจำปีนี้ว่า "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา" ซึ่งสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอชุมพวง เป็นแม่งานหลักในการดำเนินงานนี้ ณ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา

▨ อ่านเพิ่มเติม ...

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 7 จาก 140

เข้าสู่ระบบDownload

  Dfrom

  Dprogram

  Dfont

  Dpp1

button1

button02

button3

ffr_new_15012013