สพป.นครราชสีมา เขต ๗ จัดประชุมเพิ่มเติมผู้บริหารองค์คณะบุคคล

นายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ประธานการประชุม รอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอ ทุกอำเภอ ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ ทุกคน พร้อมกันนี้ได้มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศกีฬาทุกประเภท(คะแนนรวม) ให้แก่ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์เครือข่ายที่ ๘ อำเภอพิมาย

▨ อ่านเพิ่มเติม ...

 

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ รับการประเมินเขตสุจริต (ITA)

นายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7. พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมต้อนรับและรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระดับเขตพื้นที่

▨ อ่านเพิ่มเติม ...

 

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ปี ๒๕๖๐

นายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 เป็นประธานพิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ การจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความรัก-สามัคคี แก่ทุกหมู่คณะ ส่งเสริมให้ทุกคนมีสุุขภาพร่างกายแข็งแรงและสร้างเสริมทักษะกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชนในสังกัด

▨ อ่านเพิ่มเติม ...

 

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมกับแข่งขันกีฬาเชื่อมไมตรี

นายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๗

▨ อ่านเพิ่มเติม ...

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 8 จาก 136

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่ระบบDownload

  Dfrom

  Dprogram

  Dfont

  Dpp1

button1

button02

button3

ffr_new_15012013