สพป.นครราชสีมา เขต ๗ จัดปฐมนิเทศพนักงานราชการในสังกัด


นายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เป็นประธานการประชุม พนักงานราชการ สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมลำมูล ทั้งนี้ เพื่อให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ เกิดเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็ง ในส่วนของสถานศึกษาและเป็นการประสานสัมพันธ์ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ เป็นครั้งแรก...ภาพ/ข่าว พนิตตา ลูกบัว นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครราชสีมา เขต ๗

▨ อ่านเพิ่มเติม ...

 

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เตรียมพื้นที่เพื่อปลูกมะนาวแห่งความรักและพืชผักตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


นายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ลงพื้นที่ ๓๙๕ ไร่ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมสถานที่สวนมะนาวและเชิญชวนคณะครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดโคราช ๗ ร่วมปลูกมะนาวแห่งความรักและพืชผักอื่นๆ ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น.

▨ อ่านเพิ่มเติม ...

 

ประชุมเตรียมเข้าค่ายลูกเสือทักษะชีวิต

นายบุญหมั่น ค้าทอง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗   เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน และวิทยากร ในการเตรียมการเข้าค่ายลูกเสือทักษะชีวิต ตามรอยพระบารมีสมเด็จพ่อ "พอเพียง" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   ณ  ห้องประชุมลำมูล  วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...
 

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ร่วมดำเนินการพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน้ำดี


สพป.นครราชสีมา เขต ๗ โดย ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ กล่าวต้อนรับคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษา ในโอกาสที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จัดทำโครงการพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน้ำดี ประสานงานสู่การเรียนการสอนถึงสถานศึกษาในสังกัด โดยมีสาธารณสุขอำเภอชุมพวงเป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมลำมูล สพป.นครราชสีมา เขต ๗

▨ อ่านเพิ่มเติม ...

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 8 จาก 130

เข้าสู่ระบบDownload

  Dfrom

  Dprogram

  Dfont

  Dpp1

button1

button02

button3

ffr_new_15012013