บบสอบถาม 

 
   
 

 

 
     

แนะนำผู้อำนวยการเชี่ยวชาญคนแรกของ สพป.นครราชสีมา เขต ๗ นายพรศักดิ์ ค้าขาย ผู้น้อมนำปรัชญา "เพื่อพ่อ พอเพียง"

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ขอแนะนำประวัติและผลงานของผู้อำนวยการเชี่ยวชาญคนแรกของเขตพื้นที่การศึกษาคือ
นายพรศักดิ์ ค้าขาย. ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน.เป็นผู้มีความรู้ความสามารถได้รับบทบาท เป็นผู้นำลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ใชัทักษะวิชาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริง ทั้งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำงาน บูรณาการกับครอบครัวและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน มีผลงานดีเด่นเป็นที่ปรากฏชัดเชิงประจักษ์ต่อสาธารณชน ได้รับการยอมรับในระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
........................................
ประวัติผลงานนายพรศักดิ์ ค้าขาย ฯ...
▨ อ่านเพิ่มเติม ...  
 

 

สพป.นครราสีมา เขต ๗ ประชุมผู้บริหารในสังกัด เพื่อกำกับติดตามนโยบาย สพฐ.

นายสิทธิโชค โรจน์พิพัฒน์พงศ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๒๒๘ แห่ง เพื่อติดตามงานนโยบายของ สพฐ.และมอบนโยบายการดำเนินงาน/ การขับเคลื่อนงาน/ การสอบ NT การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ฯลฯ ณ โรงเรียนชุมชนประทาย อำเภอประทาย...
▨ อ่านเพิ่มเติม ...  
 

 

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ มอบเงินบริจาคช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัยในคราวประชุมผู้บริหาร

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ มอบเงินบริจาคของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จากกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา และบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมผู้บริหาร ประกอบด้วยเงินและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ให้แก่ครอบครัวของเด็กหญิงฐาปนี มีทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านหนองปรือแก้ว ซึ่งขณะนี้ประสบปัญหาที่อยู่อาศัยประสบอัคคีภัย บ้านเสียหายทั้งหลัง...
▨ อ่านเพิ่มเติม ...  
 

 

นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ -กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย -อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไหว้พระไม้ ๒๐๐ ปี และเยี่ยมโรงเรียน

นายศุภกร วงศ์ปราชญ์
-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย
-อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เดินทางไปสักการะพระพุทธรูปไม้ ๒๐๐ ปี วัดเก่าประสุข นมัสการพระครูกิตติสารประโชติ เจ้าคณะตำบลประสุข อำเภอชุมพวงและให้เกียรติเข้าเยี่ยมโรงเรียนวัดโชติการาม อำเภอชุมพวง สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๗ พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครราชสีมาเขต๗ ให้การดูแลต้อนรับ
▨ อ่านเพิ่มเติม ...  
 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 8 จาก 115

หนังสือราชการ

เข้าสู่ระบบDownload

  Dfrom

  Dprogram

  Dfont

  Dpp1

button1

button02

button3

ffr_new_15012013