รายชื่อโรงเรียนที่ ยังไม่รายงาน ข้อมูล DLIT (คลิกที่ป้ายเพื่อกรอกข้อมูล)

 
 

บบสอบถาม 

 
   
 

 

 
 

 

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ออกติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET พื้้นที่อำเภอชุมพวงครบทุกแห่ง

นายบุญหมั่น ค้าทอง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ พร้อมคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ออกติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบของโรงเรียนในสังกัด
เขตอำเภอชุมพวงทุกแห่ง ในวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ การดำเนินงานของทุกสนามสอบเรียบร้อยดี ประกอบด้วยโรงเรียนอนุุบาลชุมพวง./โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๒ (โคกตองเจริญ) /โรงเรียนท่าลาด/โรงเรียนบ้านโนนตูม/โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง/และโรงเรียน บ้านโนนรัง)
▨ อ่านเพิ่มเติม ...  
 

 

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ร่วมกิจกรรมแนวทางของเขตสุจริต

นายสิทธิโชค โรจน์พิพัฒน์พงศ์. รักษาการ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ นำคณะบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ ทำกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ ทำสมาธิยามเช้าและพูดคุยทักทายทั้งเรื่องทั่วไปและข้อราชการ มอบ/แจ้ง นโยบายสำคัญเพื่อขับเคลื่อนงาน ในทุกเช้าวันจันทร์ เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น.ทุกสัปดาห์ นี่คือนัยสำคัญ ตามวิธีการของการดำเนินงานเขตสุจริตเพื่อเชื่อมโยงสู่เป้าหมาย. สพฐ.ใสสะอาด...
▨ อ่านเพิ่มเติม ...  
 

 

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ออกติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET พื้นที่อำเภอเมืองยางและประทายครบทุกแห่ง

นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ พร้อมคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ออกติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบของโรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอเมืองยางและอำเภอ ประทายครบทุกแห่ง ในวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ การดำเนินงานของทุกสนามสอบเรียบร้อยดี อำเภอเมืองยาง ประกอบด้วยโรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ"/โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา..อำเภอประทาย ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนประทาย/โรงเรียนบ้านตลาดไทร/โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง/ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง/โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์/โรงเรียนวัดบ้านตำแย/ โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย/โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา
▨ อ่านเพิ่มเติม ...  
 

 

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เสริมแรงสู่ความเข้มแข็งของการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET

นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ รักษาการ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ มอบนโยบายมอบให้ผู้บริหาร ประธานศูนย์เครือข่าย คณะศึกษานิเทศก์ และองค์คณะบุคล ร่วมขับเคลื่อนการปฏิบัติให้การสนับสนุนเสริมแรงสู่ความเข้มแข็งของการ เตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ด้วยการออกนิเทศก์ กำกับ
ติดตาม ตรวจเยี่ยม ให้ความรู้เพิ่มเติมและอีกหลากหลายวิธี ลงพื้นที่อย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง
▨ อ่านเพิ่มเติม ...  
 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 8 จาก 113

เข้าสู่ระบบDownload

  Dfrom

  Dprogram

  Dfont

  Dpp1

button1

button02

button3

ffr_new_15012013