ร่วมรณรงค์ทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"

วันนี้ (๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)เวลา ๑๔.๐๐ น. นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานพิธีเปิดตัวโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อ่านเพิ่มเติม...

 

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ น้อมรำลึก ๒๓ ตุลาคม
“วันปิยมหาราช”

วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาว ต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช"
อ่านเพิ่มเติม ...

 

รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ
และเป็นหนึ่ง

การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อภารกิจของรัฐ สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ได้ให้ความสำคัญและได้กำหนดเป็นแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินงาน จึงได้จัดให้มีการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศและเป็นหนึ่งขึ้น
อ่านเพิ่มเติม ...

 

 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  สพป.นครราชสีมา  เขต  ๗

นายปราโมทย์  แสนกล้า  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต  ๗  เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  สพป.นครราชสีมา  เขต  ๗  และมอบนโยบายการบริหารจัดการการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและเป็นหนึ่ง  โดยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
อ่านเพิ่มเติม...

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 8 จาก 101

เข้าสู่ระบบDownload

  Dfrom

  Dprogram

  Dfont

  Dpp1

button1

button02

button3

ffr_new_15012013