การประชุมโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน

นายปราโมทย์  แสนกล้า  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต  ๗  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ในวันศุกร์ที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  หอประชุมโรงเรียนพิกุลทอง
▨ อ่านเพิ่มเติม ...

 

แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน


คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษา โดยมีนายปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.นครราขสีมา เขต 7 ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม ...

 

โครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข. และผลงานทางวิชาการ

นายปราโมทย์  แสนกล้า  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต  ๗  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก  กบข.  และผลงานทางวิชาการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอำเภอเมืองยาง  อำเภอลำทะเมนชัย  และอำเภอชุมพวง  จำนวน  ๑๐๐  คน 

▨ อ่านเพิ่มเติม ...

 

น้อมรำลึกพระคุณครู “เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ”

นายปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ มอบนโยบายให้ทุกอำเภอในสังกัดจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๘
อ่านเพิ่มเติม ...

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 8 จาก 104

เข้าสู่ระบบDownload

  Dfrom

  Dprogram

  Dfont

  Dpp1

button1

button02

button3

ffr_new_15012013