โรงเรียนบ้านประสุข : โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ สมัยที่ ๒

รงเรียนบ้านประสุข สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ เป็นโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถดำรงมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรได้เป็นสมัยที่ ๒ เป็น ๑ ใน ๑๓ โรงเรียน
อ่านเพิ่มเติม ...

 

วันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557

เนื่องในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดให้เป็นวันสำคัญ คือ วันคล้ายวันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ
อ่านเพิ่มเติม...

 

ร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗

อำเภอชุมพวง ส่วนราชการอำเภอชุมพวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอชุมพวง องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวอำเภอชุมพวง ได้ร่วมกันกำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม..

 

พัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ ให้เกียรติไปเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทย
อ่านเพิ่มเติม ...

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 8 จาก 95

เข้าสู่ระบบDownload

  Dfrom

  Dprogram

  Dfont

  Dpp1

button1

button02

button3

ffr_new_15012013