ชาว สพป.นครราชสีมา เขต ๗ จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ประชามติจนถึงโค้งสุดท้าย


โรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัด ตลอดจนมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในแต่ละอำเภอร่วมจัดกิจกรรม " BIG DAY" รณรงค์การออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีในวันอาทิตย์ ที่ ๗สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนในสังกัดนครราชสีมา เขต ๗ ร่วมรณรงค์ทุกรูปแบบโดยทำงานจนถึงโค้งสุดท้าย
▨ อ่านเพิ่มเติม ...  
 

 

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ รับการติดตามตัวชี้วัด คำรับรอง ARS KAS จาก สพฐ.


นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ กล่าวต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานคำรับรอง ตัวชี้วัด ARS KAS จากคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนำคณะบุคลากร
▨ อ่านเพิ่มเติม ...  
 

 

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ จัดอบรมสัมมนาและพัฒนาสมรรถนะเครือข่ายประชาสัมพันธ์


นนายประมวล บุญทีฆ์ และนายดิลก ศิรินาคดิลก รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา ตามโครงการศูนย์ข่าวสารพัฒนางานประชาสัมพันธ์ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรครู เข้าร่วมอบรมสัมมนาเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้
▨ อ่านเพิ่มเติม ...  
 

 

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ รับการติดตามการดำเนินงานตามแนวทางเขตสุจริต


 นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนำคณะบุคลากร ร่วมรับฟังและชี้แจงการดำเนินงานที่ผ่านมาตามแนวทาง
▨ อ่านเพิ่มเติม ...  
 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 120

เข้าสู่ระบบDownload

  Dfrom

  Dprogram

  Dfont

  Dpp1

button1

button02

button3

ffr_new_15012013