รุ่นที่ 1                              รุ่นที่ 2 


 

โรงเรียนขนาดเล็ก รับมอบนโยบายการดำเนินงานขยายผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายจำเริญ นาคดิลก รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ไปร่วมมอบนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม แก่ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๗ จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๒ โรงเรียน
อ่านเพิ่มเติม ...

 

ความก้าวหน้าของลูกจ้างประจำ สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๗

นายจำเริญ นาคดิลก รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เป็นประธานชี้แจงแนวปฏิบัติการปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำในสังกัดสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗
อ่านเพิ่มเติม ...

 

นโยบายการจัดการศึกษาและมอบรางโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดส่งเสริมการอ่าน ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญหมั่น ค้าทอง รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ไปเป็นประธานในการมอบนโยบายการจัดการศึกษาแก่ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๒๒๘ โรงเรียน
อ่านเพิ่มเติม ...

 

โครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๗  นายกิตติพงศ์  โด่งพิมาย  รอง ผอ.นครราชสีมา เขต ๗  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
อ่านเพิ่มเติม ...

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 91

เข้าสู่ระบบDownload

  Dfrom

  Dprogram

  Dfont

  Dpp1

button1

button02

button3

ffr_new_15012013