สพป.นครราชสีมา เขต ๗ กับโรงเรียนในสังกัดพร้อมนำประชารัฐร่วมใจถวายแด่แม่ของแผ่นดิน


นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เป็นประธานในพิธีรับมอบและเปิดใช้สถานที่จัดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ สามแห่ง สามกิจกรรมของโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ ได้แก่ สระว่ายน้ำตามมาตรฐานพร้อมใช้ ห้องสมุดปฐมวัย และโรงภาพยนต์ทันสมัยสำหรับนักเรียน ทั้งนี้เป็นแห่งแรกของสถานศึกษาระดับประถมในสังกัดที่มีสระว่ายน้ำเพือเพิ่ม ทักษะชีวิตการเอาตัวรอด มีโรงภาพยนต์เพื่อปลูกฝังรักความเป็นไทย รักท้องถิ่นและประวัติศาสตร์ชาติไทยผ่านภาพยนต์ ..
▨ อ่านเพิ่มเติม ...  
 

 

ชาว สพป.นครราชสีมา เขต ๗ จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ประชามติจนถึงโค้งสุดท้าย


โรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัด ตลอดจนมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในแต่ละอำเภอร่วมจัดกิจกรรม " BIG DAY" รณรงค์การออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีในวันอาทิตย์ ที่ ๗สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนในสังกัดนครราชสีมา เขต ๗ ร่วมรณรงค์ทุกรูปแบบโดยทำงานจนถึงโค้งสุดท้าย
▨ อ่านเพิ่มเติม ...  
 

 

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ จัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแด่แม่แห่งแผ่นดิน


สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ดำเนินการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยท่านรองสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ นำคณะบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาปลูกต้นไม้นานาชนิดร่วมกัน เพื่อคืนป่าคืนสิ่งแวดล้อมที่ดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่แม่แห่งแผ่นดินในวาระ วันแม่แห่งชาติ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลเอกลือพงศ์ โชติวิทยากาญจน์
▨ อ่านเพิ่มเติม ...  
 

 

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ จัดอบรมสัมมนาและพัฒนาสมรรถนะเครือข่ายประชาสัมพันธ์


นนายประมวล บุญทีฆ์ และนายดิลก ศิรินาคดิลก รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา ตามโครงการศูนย์ข่าวสารพัฒนางานประชาสัมพันธ์ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรครู เข้าร่วมอบรมสัมมนาเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้
▨ อ่านเพิ่มเติม ...  
 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 121

เข้าสู่ระบบDownload

  Dfrom

  Dprogram

  Dfont

  Dpp1

button1

button02

button3

ffr_new_15012013