บบสอบถาม 

 
   
 

 

 
     

โครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข. และผลงานทางวิชาการ

นายปราโมทย์  แสนกล้า  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต  ๗  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก  กบข.  และผลงานทางวิชาการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอำเภอเมืองยาง  อำเภอลำทะเมนชัย  และอำเภอชุมพวง  จำนวน  ๑๐๐  คน 

▨ อ่านเพิ่มเติม ...

 

น้อมรำลึกพระคุณครู “เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ”

นายปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ มอบนโยบายให้ทุกอำเภอในสังกัดจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๘
อ่านเพิ่มเติม ...

 

แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน


คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษา โดยมีนายปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.นครราขสีมา เขต 7 ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม ...

 

กีฬาสร้างคน....คนสร้างชาติ

นายปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เป็นประธานเปิดงานกีฬานักเรียน ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ ๘ อำเภอพิมาย
อ่านเพิ่มเติม ....

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 19 จาก 114

เข้าสู่ระบบDownload

  Dfrom

  Dprogram

  Dfont

  Dpp1

button1

button02

button3

ffr_new_15012013