ผลวิเคราะห์คะแนน NT ปีการศึกษา 2556

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เชิญคณะครูประชุมและร่วมกันวิเคราะห์คะแนน NT ปีการศึกษา 2556 โดยมีนายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เป็นประธานในที่ประชุม
อ่านเพิ่มเติม ...

 

บรรยากาศวันเปิดภาคเรียนที่ ๑
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


ในที่สุดก็ได้ข้อสรุป ที่ชัดเจน จากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แล้วว่า จะไม่เลื่อนกำหนดเปิด-ปิดภาคเรียน ของการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ออกไปเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มประเทศอาเซียนแน่นอน
อ่านเพิ่มเติม ...

 

เปิดโลกทัศน์สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ “ห้องสมุดมีชีวิต Living Library”
โรงเรียนบ้านลุงตามัน เป็นโรงเรียนกลางที่มีการพัฒนาในทุก ๆ ด้านมาโดยตลอด ด้วยความสามัคคีของคณะครู ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนในเขตบริการ ได้ให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม ...

 

บุคลากร สพป.นครราชสีมา เขต ๗ รับโล่เกียรติยศ
เชิดชูเกียรติ


ตามที่รัฐบาลมีนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และได้กำหนดให้เรื่องยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งภาคส่วนจะต้องบูรณาการเผนงานและกลไกการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ
อ่านเพิ่มเติม...

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 19 จาก 102

เข้าสู่ระบบDownload

  Dfrom

  Dprogram

  Dfont

  Dpp1

button1

button02

button3

ffr_new_15012013