Road Show ของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
543838
นายบุญหมั่น ค้าทอง รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ นำนักเรียนขยายโอกาสในสังกัด พร้อมด้วยคณะครูและผู้บริหาร เข้าร่วมงานเปิดโลกอาชีวศึกษา (Road Show) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม ...

 

โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่อง
543050
โรงเรียนบ้านประสุข เป็นโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลัก ปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาโดยตลอด
อ่านเพิ่มเติม ...

 

โครงการดีเด่น ระดับชาติ “โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน”
543215
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ โรงเรียนบ้านยางวิทยา สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๗
อ่านเพิ่มเติม...

 

รับมอบสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนและทุนการศึกษา
IMG_3555
นายสิทธิโชค  โรจนพิพัฒน์พงศ์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗  ได้เป็นประธานรับสื่อ  และอุปกรณ์การเรียนการสอนหลายรายการ  และร่วมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน  ทุนละ  ๕๐๐  บาท  จำนวน  ๕๕  ทุน  และทุนละ  ๑,๐๐๐  บาท  จำนวน  ๘  ทุน

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 19 จาก 93

เข้าสู่ระบบDownload

  Dfrom

  Dprogram

  Dfont

  Dpp1

button1

button02

button3

ffr_new_15012013