New layer...

พัฒนาระบบงานการจัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายฯ ที่ ๔ และ ๑๑

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ สพป.นครราชสีมา เขต ๗ พัฒนาระบบงานการจัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับสถานศึกษา ประกอบด้วย การจัดเก็บข้อมูลนักเรียน (Data Management Center)
อ่านเพิ่มเติม...

 

พัฒนางานด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา


สพฐ.มีนโยบายพัฒนาระบบงานการจัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาบนระบบ Internet
อ่านเพิ่มเติม...

 

พัฒนาระบบงานการจัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับสถานศึกษา รุ่นที่ ๓ ศูนย์เครือข่ายที่ ๑ อำเภอโนนแดง

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ สพป.นครราชสีมา เขต ๗ พัฒนาระบบงานการจัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับสถานศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผลวิเคราะห์คะแนน NT ปีการศึกษา 2556

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เชิญคณะครูประชุมและร่วมกันวิเคราะห์คะแนน NT ปีการศึกษา 2556 โดยมีนายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เป็นประธานในที่ประชุม
อ่านเพิ่มเติม ...

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 19 จาก 102

เข้าสู่ระบบDownload

  Dfrom

  Dprogram

  Dfont

  Dpp1

button1

button02

button3

ffr_new_15012013