วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายการ
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2) ในตำแหน่งที่ว่าง
1 5 downloads
กลุ่มบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์งานวางแผนอัตรากำลัง
1 7 downloads
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กฎ กคศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา 2550
1 2 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การร้องทุกข์
1 4 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง
1 12 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
1 7 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มสืบสวนข้อเท็จจริง
1 10 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แนวการพิจารณาโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 5 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
1 3 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2564
1 43 downloads
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สพป.นครราชสีมา เขต 7
1 255 downloads
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
1 290 downloads
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบบันทึกขอสละสิทธิ์การจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1 151 downloads
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ว.20 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
1 86 downloads
กลุ่มบริหารงานบุคคล
คำสั่งมอบอำนาจลูกจ้างชั่วคราว 1120_2560
1 56 downloads
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ว 19 ปี 2561 – การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
1 51 downloads
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1 7 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545
1 6 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
1 5 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 3 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553
1 6 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
1 5 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553
1 7 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545
1 4 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579
1 43 downloads
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง