วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (แบ่งส่วน)

คู่มือการอบรม PA สพป.นม.7

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ”ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565

คู่มือการประเมินรางวัลทรงคุณค่า   OBEC AWARDS

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการกดครูและบุคลากรทางการศึกษา

การสำรวจข้อมูลเพื่อการประเมินตนเองตามแนวทางการพัฒนาองค์การ

เพื่อยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ( PMQA 4.0)

ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลการอบรมหลักสูตรกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง

(ตามหลักสูตรก.ค.ศ.)