วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายดิลก ศิรินาคดิลก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
 
นายสมชาย ผันสันเทียะ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
 
นายสุภาพ งามตะคุ
ครูผู้ช่วย (ช่วยราชการ)
นายบัญชา พูนนอก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์