วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

ข่าวประกาศ


***ประกาศ***  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ***
เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อรับย้ายจำนวน 16 อัตรา 


เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
       ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ และนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการเรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓


เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว3-2564 มาตรฐานตำแหน่งใหม่

ว4-2564 กาารลดระยะเวลา

ว9-2564 ตำแหน่ง ครู

ว10-2564 ผู้บริหารสถานศึกษา

ว11-2564 ศึกษานิเทศก์

ว12-2564 ผู้บริหารการศึกษา