วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

ติดต่อเรา

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7
227 หมู่ที่ 21 ถนนพิมาย-ชุมพวง ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

หมายเลขโทรศัพท์ส่วนกลาง: 044-300174
โทรสาร : 044-300177
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ : 044-300173
กลุ่มอำนวยการ : 044-300174
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ : 044-300175
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 044-300176
กลุ่มนโยบายและแผน : 044-300178
กลุ่มบริหารงานบุคคล : 044-300179
หน่วยตรวจสอบภายใน : 044-300172

E-Mail Admin@korat7.go.th

Facebook:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7