วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

รายงานการประชุมผู้บริหาร

ระเบียบวาระและรายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 3

รายงานการประชุมครั้ง3 / 2563 ***คลิก***

ระเบียบวาระและรายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 4

1. หนังสือนำส่ง  ***คลิก***

2.ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 4 / 2563 ***คลิก***

3.กำหนดการ ***คลิก***

4.รายงานการประชุมครั้งที่ 4

ระเบียบวาระและรายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 5

ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 5 /2563 ***คลิก*** (ล่าสุด)

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทางไกลผ่านระบบ Video Conference                                   วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564