วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

หน่วยตรวจสอบภายใน

นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
นางสาวนิตยา ระแวงสูงเนิน
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน