วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 นายบุญหมั่น ค้าทอง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมาเขต 7 และคณะเดินทางไปศึกษาดูงาน

นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 นายบุญหมั่น ค้าทอง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมาเขต 7 และคณะเดินทางไปศึกษาดูงาน การบริหารการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่โรงเรียนบ้านหินเทิน ตำบลดินสอ อำเภอนาดีและอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563
ณ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี