วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

การประชุมคณะกรรมการเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่

นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประธานการประชุมคณะกรรมการเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่

และบรรยายพิเศษในหัวข้อการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารสถานศึกษา ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ จำนวน 49 คน

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมลำมูล