วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2563 สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนประทาย

นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 เดินทางเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2563

สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7 ในการนี้ ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลประเภทต่างๆ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอประทาย

และรับมอบผลิตผลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบริหารจัดการจนเกิดผล

ผลิตจากผู้บริหารชาวอำเภอประทาย จากนั้น เป็นการเปิดการประชุม มอบโล่รางวัลชนะเลิศ การประกวด video clip

ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ปี 2562 ให้แก่โรงเรียนเมืองจากวิทยา เพื่อภาคภูมิใจร่วมกัน

และแจ้งข้อราชการตามระเบียบวาระประชุมต่อไป

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนชุมชนประทาย