วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

ปฐมนิเทศและกรอกทะเบียนประวัติฯ ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ)

นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 มอบหมายให้ นายดิลก ศิรินาคดิลก รอง.ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7

กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) ในโอกาสปฐมนิเทศและกรอกทะเบียนประวัติฯ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมลำมูล