วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

สพป.นครราชสีมา เขต 7 ตั้งเป้า ITA ONLINE64 ระดับ “AA”

กลุ่มอำนวยการจัดการประชุมสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและการโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาออนไลน์ (Intergrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อทีมบริหารองค์กร โดยนายประกิจ  พุ่มพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เป็นประธาน เพื่อให้การประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ สพป.นครราสีมา เขต 7 เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีผลการประเมินตามเป้าหมาย จึงจัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและชี้แจงรายละเอียดการประเมิน เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมรับการประเมิน วิเคราะห์คะแนนการประเมินของปี 2563 กำหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบรายตัวชี้วัดและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยวางเป้าหมายไว้ต้องได้คะแนนระดับ AA ร้อยละ 95 ขึ้นไป
รับผิดชอบโดย นางปณิตตรา สายน้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 7

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น