วันเสาร์, สิงหาคม 13 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

วัน: 31 กรกฎาคม 2022

สพป.นครราชสีมา เขต 7  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

สพป.นครราชสีมา เขต 7 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

ข่าวผู้อำนวยการเขต
   นายนายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 นำคณะผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าแผ่นดิน จากนั้น ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม   ณ บริเวณห้องเกียรติยศ สพป.นครราชสีมา เขต 7  (25 กรกฎาคม 2565)...
สพป.นครราชสีมา เขต 7  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  28 กรกฎาคม 2565

สพป.นครราชสีมา เขต 7 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 28 กรกฎาคม 2565

ข่าวผู้อำนวยการเขต
   นายประกิจ พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 มอบหมายให้ นายวัชรพงษ์ ซ้ายโพธิ์กลาง รอง ผอ. สพป.นครราชสีมา เขต 7 นำคณะข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทำบุญ ตักบาตร ถวายเครื่องไทยธรรม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อำเภอชุมพวง โดยได้ร่วมพิธีถวาายสัตย์ปฏิญาณ การเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน  ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565               ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอชุมพวง...
สพป.นครราชสีมา เขต 7  มอบเกียรติบัตรรางวัลระดับชาติ

สพป.นครราชสีมา เขต 7 มอบเกียรติบัตรรางวัลระดับชาติ

ข่าวผู้อำนวยการเขต
  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7  มอบเกียรติบัตรเพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการในสังกัด ดังนี้ รางวัลคุรุสดุดี ผู้บริหารสถานศึกษา 1.นายยุทธศาสตร์ วาดวงศรี ผอ.รร.พิกุลทอง 2. น.ส.บุญญานันทน์ นิลศิริ ผอ.รร.หนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ครูสายผู้สอน 1.นางกัลยา เพลินบุญ ครู.รร.บ้านสาหร่ายวิทยา รางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระวิชา 1.นางสุนิตร วัจฉลอนันต์ ครู รร.โพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา กลุ่มสาระวิชาแนะแนว 2.น.ส.จีระพร กะตะศิลา ครู รร.โพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา กลุ่มสาระวิชาปฐมวัย รางวัล OBEC AWARDS ระดับชาติ 1.นางสุนิตร วัตฉลอนันต์ 2.นายวัชรินทร์ อุปัชฌาย์ 3.น.ส.จีระพร กะตะศิลา...
ประชุมบอร์ดบริหาร สพป.นครราชสีมา เขต 7

ประชุมบอร์ดบริหาร สพป.นครราชสีมา เขต 7

ข่าวผู้อำนวยการเขต
นายประกิจ พุ่มนายประกิจ  พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 เป็นประธานการประชุมบอร์ดบริหาร ประธานศูนย์เครือข่าย คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เพื่อหารือข้อราชการสำคัญในการขับเคลื่อนงาน วันที่ 22 กรกฎาคม 2565   ณ โรงเรียนชุมชนประทาย
สพป.นครราชสีมา เขต 7 รับการตรวจราชการ

สพป.นครราชสีมา เขต 7 รับการตรวจราชการ

ข่าวผู้อำนวยการเขต
นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7  นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.,ประธานศูนย์เครือข่าย และผู้เกี่ยวข้อง รับการตรวจราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย นางรำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. นายจำรัส สอนกล้า ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 น.ส.อภิญญาณ บุญอุไร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.บุรีรัมย์ น.ส.กัญญา อินสอน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ศตผ.สพฐ. น.ส.อัญชลี ไหมทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สตผ.สพฐ.ติดตามงานทั้งในส่วนของโรงเรียนคุณภาพและประเด็นการขับเคลื่อน "สพฐ.วิถีใหม่ วิธีคุณภาพ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน นวัตกรรมขับเคลื่อน" ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ จุดเน้นของ สพฐ. (จำนวน 9 จุดเน้น) และนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนชุมชนประทาย...