วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

นายชนาธิป สำเริง

ประวัติ

นายชนาธิป  สำเริง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

3 ต.ค. 2554  –  6 ก.ค.2557 

*******************************************************************************