วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

นายปราโมทย์ แสนกล้า

นายปราโมทย์ แสนกล้า

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

14 ต.ค.2557 – 3 พ.ย.2558

*******************************************************************************