วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Shadow

นายพิทยา จันฤาไชย

ประวัติ

นายพิทยา จันฤาไชย

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

7 ก.ค.2552 – 9 ธ.ค.2553

*******************************************************************************